https://www.mapetiteecole.be
FacebookInstagram

"HOE VROEGER MEN BEGINT, HOE BETER HET IS." Maria Kihlstedt

De voordelen van tweetaligheid zijn wetenschappelijk bewezen binnen de taalpsychologie en cognitiewetenschap, en liggen dan ook voor de hand.

 

Door uw kind een tweede taal aan te leren, biedt u hem of haar:

 •  grotere mentale flexibiliteit
 •  groter vermogen tot abstract redeneren
 •  betere cognitieve constructie van begrippen
 •  verhoging van het creatief denken
 •  verbale intelligentie
 •  betere communicatieve vaardigheden
 •  groter probleemoplossend vermogen
 •  betere ruimtelijke beleving
 •  betere prestaties voor wiskundige vakken
 •  verhoogde concentratiecapaciteit
 •  grotere vermogen om derde of vierde taal aan te leren

 

Tot ongeveer 7 jaar kan een kind twee talen tegelijk leren, aangezien het Centrum van Broca of het motorisch spraakcentrum in de hersenen, vanaf het zevende levensjaar minder receptief wordt. Vanaf dan moet het kind actief studeren om een nieuwe taal machtig te worden. Een kind tussen de 2 en 6 jaar is daarom een spreekwoordelijke spons voor het opnemen van talen. Deze periode is dan ook de beste periode om een nieuwe taal aan te leren.

Sinds de jaren zeventig hebben wetenschappelijke studies aangetoond dat tweetalige kinderen een grotere intelligentie ontwikkelen. De mogelijkheid om tussen twee taalsystemen te kunnen wisselen biedt in het bijzonder voordelen bij het uitvoeren van creatieve taken. Elke taal heeft zijn rijkdom en elke tweetaligheid is verrijkend.