https://www.mapetiteecole.be
FacebookInstagram

MA PETITE ECOLE  is een privéschool gespecialiseerd in het vroeg aanleren van de Franse taal aan zeer jonge kinderen vanaf 2 jaar. Dit is enig in België.

Ze heeft haar eigen leermethode ontwikkeld die ontworpen is door Geneviève Delporte en Marie Niset, beiden Franstalig.

Vanaf het eerste niveau wordt de structuur van de taal aangeleerd met behulp van educatieve kaarten.

Na één jaar zijn de leerlingen reeds bekwaam om de aangeleerde woordenschat, uitspraak en vervoegingen te hanteren. Ze begrijpen zinnen en kunnen ze vertalen. 

Deze methode, deels theoretisch opgesteld, geeft uitmuntende resultaten die zeer geapprecieerd wordt door de ouders.

De lessen worden telkens georganiseerd in sessies van een anderhalf uur, net lang genoeg voor de concentratiecapaciteit van jonge kinderen.

Onze methode is één van de eerste die geregistreerd is in Europa onder de naam: l'Eléphant Vert, le FLE (Français langue étrangère) dès 3 ans.

Bij Ma Petite Ecole werken wij per niveau en plaatsen wij de kinderen in de best passende groep, rekening houdend met hun kennis. Wij bieden momenteel 8 verschillende niveaus aan:

 

VANAF 2 JAAR                                VANAF 3 JAAR                                               VANAF 6 JAAR

LE JARDIN                                        NIVEAU M1: Les petits bleus                        NIVEAU P1: Les petits verts

                                                             NIVEAU M2: Les petits jaunes                    NIVEAU P2: Les petits oranges

                                                             NIVEAU M3: Les petits rouges                    NIVEAU P3: Les petits violets

                                                                                                                                         NIVEAU P4: Arc-en-ciel

 

 • LE JARDIN (voor kinderen tussen 2 en 3 jaar - afdeling Knokke)

 Le Jardin de Ma Petite Ecole onderdompelt kinderen in de Franse taal en brengt ze in contact met de natuur. 

 • gaat volledig door in het Frans
 • prikkelt om de natuur te ontdekken met de vijf zintuigen.
 • leert leven in harmonie met de natuur.
 • biedt rust en ruimte in een wereld vol prikkels en technologie.
 • schenkt kracht en inspiratie.
 • sensibiliseert om zachtheid en tederheid te ontwikkelen voor iedereen en alles rondom ons.
 • stimuleert de creativiteit.

 

Wenst u nog meer informatie over Le Jardin? Via deze link www.energisa.be

 

 • LESOPBOUW (lessen vanaf 3 jaar)

Elke les is op de volgende manier opgebouwd:

 •  aanleren van liedjes en muziek
 •  inprenten van de verschillende taaleigen klanken  
 •  aanleren van woordenschat + didactische oefeningen
 •  educatieve en didactische spelen rond de aangeleerde woorden

 

 • IN WELKE GROEP KAN MIJN KIND STARTEN?

vanaf 2 jaar                                   = LE JARDIN

1ste en 2de kleuterklas              = NIVEAU M1

3de kleuterklas                           = NIVEAU M2

1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar   = NIVEAU P1 

 

Onze methode is beschermd en mag in geen enkel geval gebruikt worden buiten Ma Petite Ecole zonder toestemming. De schriften en het didactisch materiaal zijn eigendom van Ma Petite Ecole. 

Elke weergave, vertaling, aanpassing of reproductie, zelfs gedeeltelijk, door welk procédé dan ook, in welk land dan ook, zonder voorafgaande toestemming is onwettig en stelt de overtreder bloot aan gerechtelijke vervolging.