FacebookInstagram

MA PETITE ECOLE  is een privéschool gespecialiseerd in het vroeg aanleren van de Franse taal aan zeer jonge kinderen vanaf 3 jaar. Dit is enig in België.

Ze heeft haar eigen leermethode ontwikkeld die ontworpen is door Geneviève Delporte en Marie Niset, beiden Franstalig.

Vanaf het eerste niveau wordt de structuur van de taal aangeleerd met behulp van educatieve kaarten.

Na twee jaar zijn de leerlingen reeds bekwaam om de aangeleerde woordenschat, uitspraak en vervoegingen te hanteren. Ze begrijpen zinnen en kunnen ze vertalen. Ze begrijpen ook de algemene inhoud door kleine filmpjes te bekijken waarin de aangeleerde woorden terugkomen.

Deze methode, deels theoretisch opgesteld, geeft uitmuntende resultaten die zeer geapprecieerd wordt door de ouders.

Om het Frans aan te leren, zijn onze lessen daarnaast ook gebaseerd op spel, zang, theater en verschillende artistieke activiteiten.

De lessen worden telkens georganiseerd in sessies van een anderhalf uur op woensdagnamiddag, net lang genoeg voor de concentratiecapaciteit van jonge kinderen.

Onze methode is één van de eerste die geregistreerd is in Europa onder de naam: l'Eléphant Vert, le FLE (Français langue étrangère) dès 3 ans.

Bij Ma Petite Ecole werken wij per niveau en plaatsen wij de kinderen in de best passende groep, rekening houdend met hun kennis. Wij bieden momenteel 7 verschillende niveaus aan:

 

VANAF 3 JAAR                                                                               VANAF 6 JAAR

NIVEAU M1: Les petits bleus                                                        NIVEAU P1: Les petits verts

NIVEAU M2: Les petits jaunes                                                     NIVEAU P2: Les petits oranges

NIVEAU M3: Les petits rouges                                                    NIVEAU P3: Les petits violets

 

  • LESOPBOUW

Elke les is op de volgende manier opgebouwd:

  •  aanleren van liedjes en muziek
  •  inprenten van de verschillende taaleigen klanken  
  •  aanleren van woordenschat + didactische oefeningen
  •  educatieve en didactische spelen rond de aangeleerde woorden
  •  didactische activiteiten zoals tekenen gebaseerd op de aangeleerde woorden

 

  • IN WELKE GROEP KAN MIJN KIND STARTEN?

1ste en 2de kleuterklas              = NIVEAU M1

3de kleuterklas                           = NIVEAU M2

1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar  = NIVEAU P1